Trouvé 5 synonymes dans 1 groupes
 1. 1
  Signification: status quo
  nuvarande läge oförändrat tillstånd som det är vid det gamla status

Synonymes pour tillstånd

Trouvé 254 synonymes dans 31 groupes
 • 1
  Signification: skick
  beskaffenhet tillstånd kondition stånd
 • 2
  Signification: läge
  förhållande belägenhet ståndpunkt situation kondition
  omständighet tillstånd händelse ställning
 • 3
  Signification: i ngns ställe
  läge belägenhet ställning omständighet i ngns kläder situation
  predikament förhållande status tillstånd ställe
 • 4
  Signification: fas
  period etapp epok steg trappsteg
  utvecklingsskede skede tillstånd stadium

Mots semblables à oförändrat tillstånd

ᐅ Tous les synonymes pour oförändrat tillstånd | Définitions & mots similaires

Synonymes avant et après oförändrat tillstånd

 • oförvållad
 • oförvållandes
 • oförvållat
 • oförytterlig
 • oförädlad
 • oföränderlig
 • oföränderlighet
 • oföränderligt
 • oförändrad
 • oförändrat skick
 • oförändrat tillstånd
 • ogarvad
 • ogemen
 • ogemytlig
 • ogenerad
 • ogenomförbar
 • ogenomskinlig
 • ogenomtränglig
 • ogenomtränglig för väta
 • ogenomtränglighet
 • ogenomtänkt