Trouvé 14 synonymes dans 1 groupes
1
Signification: höja sig
uppstiga, skjuta upp, tränga upp, gå till väders, lyfta, häva sig, resa sig, välva sig, framträda, uppdyka, avancera, klättra uppåt, göra karriär, stiga

Synonymes pour klättra

Trouvé 8 synonymes dans 1 groupes

Synonymes pour uppåt

Trouvé 4 synonymes dans 1 groupes

Mots semblables à klättra uppåt

ᐅ Tous les synonymes pour klättra uppåt | Définitions & mots similaires