Trouvé 15 synonymes dans 1 groupes
1
Signification: grunda
fota, bygga på, basera, åberopa sig på, motivera med, utgå från, framgå av, komma sig av, bero på, hänföra sig till, lita på, ligga på, hävda, grundlägga, stödja

Synonymes pour framgå

Trouvé 3 synonymes dans 1 groupes

Synonymes pour av

Trouvé 4 synonymes dans 1 groupes

ᐅ Tous les synonymes pour framgå av | Définitions & mots similaires