Trouvé 14 synonymes dans 1 groupes
1
Signification: höja sig [v]
uppstiga, skjuta upp, tränga upp, gå till väders, lyfta, häva sig, resa sig, välva sig, framträda, uppdyka, avancera, klättra uppåt, göra karriär, stiga

Synonymes pour tränga

Trouvé 10 synonymes dans 9 groupes

Synonymes pour upp

Trouvé 1 synonymes dans 1 groupes

ᐅ Tous les synonymes pour tränga upp | Définitions & mots similaires