Trouvé 15 synonymes dans 1 groupes
1
Signification: grunda [v]
fota {ugs.}, bygga på, basera, åberopa sig på, motivera med, utgå från, framgå av, komma sig av, bero på, hänföra sig till, lita på, ligga på, hävda, grundlägga, stödja

Synonymes pour framgå

Trouvé 3 synonymes dans 3 groupes

Synonymes pour av

Trouvé 4 synonymes dans 4 groupes

framgå av synonymes - Suédois mots voisins pour framgå av