Trouvé 3 synonymes dans 1 groupes
1
Signification: cronómetro [n]
cronógrafo, horómetro, reloj {m}

horómetro synonymes - Espagnol mots voisins pour horómetro