Trouvé 8 synonymes dans 1 groupes
1
Signification: refriega [n]
choque {m}, encuentro {m}, combate {m}, enfrentamiento {m}, disparos, balazos, tiro {m}, tiroteo

balazos synonymes - Espagnol mots voisins pour balazos